Obrázek článku Dny otevřených dveří – Fakulta umění, Ostravská univerzita

Ve dnech 30. 1. – 3. 2. 2017 (vždy od 10.00 do 16.00 hod.) se konají v rámci semestrálních klauzur studentů Fakulty umění Ostravské univerzity i Dny otevřených dveří.

Klauzury z oborů výtvarného umění proběhnou v budově Fakulty umění v Ostravě-Mariánských Horách, ul. Podlahova 3. Zájemci o studium výtvarných oborů tak mají jedinečnou příležitost zúčastnit se klauzur, obhajob semestrálních prací vytvořených v zimním semestru akademického roku, na řadě komorních výstav pak bezprostředně vstřebat atmosféru a ducha fakulty, jež svým uměleckým zaměřením je unikátní v našem regionu. Mohou se setkat s pedagogy jednotlivých ateliérů, seznámit se s budoucími kolegyněmi a kolegy, studenty Fakulty umění a konečně prohlédnout si ateliéry, dílny a prostory Fakulty umění či získat podrobné informace o talentových zkouškách, podmínkách studia atd.

Harmonogram klauzur:

30. 01. ateliér grafiky
31. 01. ateliéry malby, ateliér obalového a knižního designu
01. 02. ateliér grafického designu, ateliér intermediální tvorby, ateliér video – multimédia – performance
02. 02. ateliér fotografie, ateliér kresby
03. 02. ateliér sochařství, ateliér animace

Aktuální informace sledujte na: https://www.facebook.com/events/271933493209681/

Den otevřených dveří pro uchazeče na hudební obory proběhne ve středu 1. 2. 2017 od 12.00 do 17.00 hodin v budově Fakulty umění, Sokolská tř. 17, Moravská Ostrava.

Pro bližší informace:

ohledně výtvarných oborů:

Alexandra Bočková,
alexandra.bockova@osu.cz, tel. +420 597 092 907, mob. +420 731 675 904

ohledně hudebních oborů:

Michaela Weimann, tel. +420 597 092 907

http://alive.osu.cz/dny-otevrenych-dveri-fakulte-umeni-ostravske-univerzity-2017/

Alexandra Bočková
International Affairs officer
Faculty of Fine Arts
University of Ostrava
Podlahova 3
70900 Ostrava
Czech Republic
@: alexandra.bockova@osu.cz
Office phone: +420 597 092 907
Mobile phone: +420 731 675 904