Mezinárodního testování v ruském jazyce na úrovních A1-C2

Seznamte se s možností získání certifikátu z ruského jazyka.

Testy budou provádět na Stojanově gymnáziu Velehrad (SVG) specialisté z Ruska a mezinárodní certifikát bude vydán Ruskou universitou družby národů, která je jedním ze sedmi členů Ruského testovacího konsorcia.

Nabízené testování na SGV je unikátní možností z hlediska poměru ceny za test a významu certifikátu, který je možno získat, a také umístění testovacího místa přímo v našem  kraji. Důležitým faktorem je také příjemná atmosféra a klidný průběh všech částí testů, kterou jsme schopni společně s našimi ruskými partnery zajistit.

Další důležité informace ohledně mezinárodních testů ruského jazyka jsou uvedeny v přiložené prezentaci. Případné dotazy neváhejte adresovat na alena.rosikova @sgv.cz.

Naplánované testování je prvním – pilotním, další se budou opakovat v pravidelných intervalech cca 2 x za rok.

 

Mgr. Michal Hegr
ředitel školy
+420 572 571 091
+420 734 435 467
michal.hegr@sgv.cz
Stojanovo gymnázium, Velehrad
687 06 Velehrad 1
www.sgv.cz

Přiložené soubory (3)
Název a typ souboru
Dokument Word (.DOCX) Žádost_dotazník.docx
Dokument Word (.DOCX)
274.77 kB
Dokument Word (.DOCX) Souhlas rodiče nezletilého žadatele.docx
Dokument Word (.DOCX)
274.1 kB
Dokument PDF MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA Z RUSKÉHO JAZYKA_2.pdf
Dokument PDF
435.16 kB