Jeden den s fyzikou MFF UK Praha 16. 2. 2017

Přesto, že jsou prázdniny, tak několik studentů z naší školy se vypravuje do Prahy, aby zde strávili den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK.

Tato tradiční akce, pořádaná pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti, nabídla zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfyzu. I my jsme si to užili a odnesli jsme si plno nejen zážitků, ale i poznatků a informací z fyziky. Více o tomto i minulých ročnících najdete na webu MFF UK Praha.

Ing. Bronislav Zachrdla

Fotografie (4)