Na návštěvě v badatelně

Studenti semináře z historie se vydali na exkurzi do Státního okresního archivu Vsetín.

V pondělí 19. 10. připravila paní profesorka Alžběta Zetková pro studenty dějepisného semináře maturitního ročníku exkurzi do Státního okresního archivu na Vsetíně. Hlavním cílem bylo vyzkoušet si badatelskou práci s historickými prameny a získat podrobnější vědomosti z oblasti protifašistického odboje ve zdejším kraji během 2. světové války.

V archivu na nás čekal pan Mgr. Zdeněk Pomkla, který s námi už na několika dějepisných exkurzích byl. Na začátku jsme zhlédli film Krvavé jaro na Valašsku 1945, ve kterém byly pamětníky popsány události v Prlově, na Ploštině a v Juříčkově mlýně v Leskovci, v místech, která nacisté na konci války vypálili jako trest za podporu partyzánů.

Poté jsme se rozdělili do několika skupin. Každá skupina měla za úkol vyhledat v připravených archivních materiálech co nejvíce informací o předem zadaném tématu. Při bádání nám pan Pomkla ochotně odpovídal na všechny naše dotazy a prozradil řadu zajímavostí navíc.

Na krutosti 2. světové války by se zapomenout nemělo. A je skvělé, že máme možnost se o takových věcech dovídat i mnohem záživnější formou, než jen z učebnic ve školních lavicích.

Michaela Zákopčaníková, 4. A

 
Fotografie (3)