Historický gobelín Konstantin Veliký

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 v 17 hodin budete mít mimořádnou příležitost ve Schlattauerově kavárně zhlédnout zrestaurovaný gobelín z počátku 17. století.

Součástí prezentace bude stručný výklad o  průběhu restaurování a tématu. V úvodu tradičně studenti gymnázia zpřítomní dějinnou událost v živém obrazu. Gobelín je ze soukromé sbírky, takže následně bude pro širší veřejnost nedostupný.