Akademie Mladých občanů

Vzdělávací projekt, který usiluje o zlepšení kritického smýšlení, snaží se motivovat mladé lidi k vyššímu zájmu o veřejné dění a nabízí jim možnost zajímavých setkání s významnými osobnostmi.

Akademie pod sebou sdružuje tři dílčí projekty – Municipalita, Region, Republika, z nichž každý se věnuje určité úrovni veřejného prostoru a dění v něm a pokrývá určitá témata. Tomu odpovídá také rozdělení tematických oblastí těchto tří projektů.

AMOB se dělí na tři kola, první kolo je celorepublikové, ve kterém se prostřednictvím motivačního dopisu přihlásí studenti na projekt. V rámci druhého kola proběhnou jednodenní výběrové workshopy v Brně, Pardubicích a Praze (dle spádovosti bydliště studenta). Spolupracující instituty/fakulta budou na tomto workshopu pracovat s potenciálními účastníky a v rámci připraveného programu jim poskytnou potřebné znalosti k tomu, aby mohli úspěšně postoupit do třetího kola Akademie. Návštěva univerzity může zároveň pomoci  nerozhodnutým mladým lidem s výběrem jejich vysoké školy. Třetí kolo proběhne ve formě tří setkání – Municipalita, Region, Republika. Dílčí projekty jsou čtyřdenní a pro účastníky jsou připraveny debaty, přednášky, simulace politických jednání, setkání se zajímavými hosty z akademického prostředí, politiky a dalšími výraznými osobnostmi. Pro ty nejlepší a nejaktivnější účastníky jsou připraveny lákavé ceny či stáže a mnohé další.

Více informací naleznete na webu Mladí občané, Facebooku, Instagramu a pokud byste měli jakýkoli dotaz, můžete se obrátit přímo na mě.

Kateřina Benčatová
hlavní koordinátorka Akademie Mladých občanů
Tel: 731 672 665
e: amob@mladiobcane.cz

Fotografie (2)