Zvíře není věc

Na konci září proběhla vernisáž výstavy třináctého ročníku výtvarné soutěže v královehradecké ZOO.

Výstava probíhala až do 31. 10. 2017, mezi vystavujícími byli i dva naši studenti ze 2. E Adam Tvrz a Vojtěch Maloš, který získal 2. místo ve své kategorii a osobně se slavnostního zahájení zúčastnil. Celkový počet prací, ze kterých odborná porota vybírala, je 689.

Tato soutěž proběhla již v rámci minulého školního roku, ale vernisáž a výstava se přehoupla až do podzimního termínu, ve fotogalerii je vidět i Vojtův obrázek.

Fotogalerie

Moc blahopřejeme a doufáme, že další úspěšné výtvarné práce se objeví i v letošním školním roce.

Mgr. Veronika Koléšková