Setkání se zástupci vysokých škol

Již tradičního setkání se ve středu 22. 11. 2017 zúčastnilo 16 zástupců dvanácti fakult různých vysokých škol.

Po společném setkání v aule školy, kde byly ve stručnosti představeny jednotlivé fakulty, se další informace předávaly v  učebnách, kde měly své „stánky“ fakulty UPOL, OU, Univerzity obrany, VUT, VŠB TUO a UTB.

Mgr. Vilma Vašáková

Fotografie (4)