Obrázek článku Pozoruhodný křemík a mrazivý dusík

Odborníci z Masarykovy univerzity v Brně opět zavítali na naše gymnázium.

I v letošním roce měli naši žáci možnost shlédnout experimentálně laděné přednášky „Pozoruhodný křemík“ a „Mrazivý dusík“ v podání vyučujících z PřF MU Brno Doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr. a RNDr. Pavla Konečného, které sponzorsky zajistila firma ON Semiconductor R. p. R. Myslím, že pozorným posluchačům nenásilným způsobem připomněla a v mnohém doplnila učivo středoškolské fyziky (či chemie).
 
Mgr. Hynek Bartošek
Fotografie (2)