Obrázek článku Fyzikální přednášky na gymnáziu

Během ústní části maturitních zkoušek proběhly na našem gymnáziu fyzikálně laděné přednášky.

V prvním týdnu v úterý 17. května měli žáci předmaturitního ročníku možnost rozšířit právě probírané učivo v přednášce Atomové jádro a hvězdy pana Mgr. Jaromíra Mrázka, Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kterou sponzorsky zajistila z projektu právě Akademie věd ČR.
 
V dalším týdnu se jednalo o přednášky, které jsou podrobněji popsány v článku Václava Mikesky.
 
Fyzikální dopoledne na gymnáziu
 
V pondělí 23. května proběhly na gymnáziu pro studenty druhých a třetích ročníků přednášky s názvem Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík.
 
Tento den k nám zavítali hosté z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří studentům poskytli možnost účastnit se tradičních fyzikálně zaměřených přednášek, které jsou sponzorovány rožnovskou pobočkou firmy ON Semiconductor.
 
Pan doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. zavítal do auly našeho gymnázia s přednáškou Pozoruhodný křemík, která byla věnována třídám 3. A, 3. B a 5. E, a představil v ní neobyčejné vlastnosti křemíku. Vysvětlil postup jeho výroby z křemene a jeho tažení do několikasetkilogramového monokrystalu křemíku Czochralského metodou. Věnoval se i dalším vlastnostem křemíku, které demonstroval na řadě experimentů.
 
V posluchárně fyziky obohatil postupně studenty tříd 2. A, 2. B a 4. E znalostmi z experimentálně zaměřené přednášky Mrazivý dusík pan RNDr. Pavel Konečný, CSc., ve které se věnoval fyzice nízkých teplot, a to teplot kapalného dusíku (teplota varu – 196 °C). Na vlastní oči se studenti přesvědčili, jaký vliv má teplota na vlastnosti materiálů. Např. jinak za normálních podmínek pružnou gumovou hadici mohli při teplotě kapalného dusíku rozbít o stůl jako křehké sklo. Někteří odvážlivci si zkusili na chvíli ponořit ruku do kapalného dusíku, anebo se mohli zblízka podívat na Leidenfrostův jev s dusíkem, který jinak můžeme každý pozorovat doma tím, že nám na rozpálenou plotnu ukápne trochu vody.
 
Děkuji společně se všemi, kterým se fyzikální dopoledne líbilo, panu Bochníčkovi a panu Konečnému a doufám, že se na naše gymnázium ještě vrátí a uvedou do problému také mladší studenty.
 
Václav Mikeska, 5. E
Fotografie (16)