Business Point 2018

Soutěž organizovaná Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně.

Téma letošního ročníku je: „marketingové aktivity v konkrétním odvětví“. Odvětví bude upřesněno v zadání prvního kola soutěže.

Z každé střední školy se mohou přihlásit maximálně 3 týmy. Díky úspěchu v soutěži může začít cesta Vašich studentů ke studiu na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.

Registrace do soutěže je spuštěna do 4. 12. 2017. První kolo soutěže bude probíhat od 5. 12. do 12. 12. 2017. Finále bude 26. 1. až 27. 1. 2018 v prostorách Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Veškeré podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách www.businesspoint.cz.

Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte prosím realizační tým na e-mail hornungova@fbm.vutbr.cz.

Těšíme se na Vaši účast!

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Za Business Point realizační tým
Ing. Pavel Mráček, Ph.D.