Obrázek článku Propozice školního kola konverzační soutěže v německém jazyce

Přihlaste se do školního kola soutěže v německé konverzaci.

Soutěž se uskuteční v pondělí 8. ledna 2018 v učebně J1. Start soutěže je v 11:45 hodin (oběd před soutěží od 11:25).

Složení poroty

Ing. Jana Kopřivová, Mgr. Veronika KUlišťáková, Mgr. Ludvík Indrák

Do soutěže se můžete přihlásit u svých učitelů německého jazyka.

Soutěžní kategorie

kategorie II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, nepovinně v okresním kole (o jeho organizování rozhoduje kraj podle počtu účastníků; pokud kraj okresní kolo neorganizuje, postupují žáci ze školních kol v souladu s postupovým klíčem přímo do kola krajského), krajském a ústředním kole

kategorie III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

Vítěz a student na druhém místě postupují do okresního kola, které proběhne14. února 2018 opět na naší škole.

Obsah soutěže
 • poslech s porozuměním
 • konverzační část:
  • úvodní krátký rozhovor (představení, zodpovězení dotazů)
  • řešení jazykové situace
  • rozhovor na základě obrázku (bez přípravy)
  • konverzace se členy poroty na zvolené téma (příprava cca 10 minut) 

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. 

Okresního kola příslušné soutěže se v každé kategorii zúčastňují vítězové školních kol. V případě, že není možné uspořádat okresní kolo v příslušné kategorii vzhledem k malému počtu zúčastněných škol, lze spojit dva (nebo více) okresů v kraji a uspořádat společnou soutěž s tím, že do krajského kola postoupí nejlepší soutěžící za každý okres v příslušné kategorii. 

Témata školního kola: 

Kategorie II. A, B - tedy 1. E a 2. E

 1. Meine Hobbys (Kultur)
 2. Meine Familie (Wohnen)
 3. Meine Freunde
 4. Meine Schule (Klasse)
 5. Essen, Trinken, Einkaufen
 6. Ferien
 7. Reisen
 8. Kleidung

Kategorie III – tedy 1.- 3. ročník střední školy

 1. Ideale und Probleme der Jugend
 2. Mensch und Natur
 3. Freizeit und Hobbys
 4. Sport und Fitness
 5. Schule und Bildung
 6. Kultur und Kunst
 7. Urlaub und Reisen
 8. Familien und Gesellschaftsleben
 9. Gesundheit und Krankheiten
 10. Einkäufe und Dienstleistungen
 11. Berufe und Zukunftspläne
 12. Wohnen und Wohnort
 13. Ernährung und gesunde Lebensweise
 14. Multikulturelle Gesellschaft
 15. Unsere Heimat und Leute
Postupová kola, termíny jejich konání:

Okresní kola:    do 16. 2. 2018

Krajská kola:     do 16. 3. 2018

Ústřední kolo:   březen/duben 2018 – termín bude upřesněn na webových stránkách Talentcentra.

Školní kola se uskuteční pod vedením učitele cizího jazyka v jednotlivých školách. Do vyššího postupového kola postupuje v každé kategorii zpravidla vítěz.

Bližší informace poskytne Ing. Jana Kopřivová, kabinet cizích jazyků.