Obrázek článku Studenti čtou a píší noviny

Projekt MfDnes - 3. téma - Můj kraj, moje město: budu tady žít?

Akce Mladé fronty Dnes se zúčastňujeme od jejího vyhlášení, tzn. již pět let. Akce má část podzimní a jarní. Studenti mají zformulovat vlastní názor k aktuálním společenským problémům, zaslat jej elektronicky do MfDnes. Nejlepší příspěvky jsou otiskovány v tomto deníku vždy po dva týdny k jednomu tématu. V letošním šk. roce to byla témata: problém imigrace, dále názor na bezpečnost a hrozící nebezpečí v naší vyspělé společnosti, poslední, třetí, téma rodný kraj, kde chci žít, vlastenectví, Praha a venkov apod.
Již několikrát byl příspěvek některého z našich studentů v MfDnes publikován. Předkládáme Vám na ukázku aktuální příspěvek studentky 1. B Andrianny Myhalko, který si bezesporu zaslouží zájem čtenářů. Předpokládáme, že bude vybrán k otištění.

PhDr. Danuše Pospěchová

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí_ Andrianna Myhalko.pdf
Dokument PDF
184.8 kB