Obrázek článku Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007885

Profesní a osobnostní rozvoj pedagogů GFPVM

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Informace o projektu

Operační program:

02 – Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

02_16_035
Název výzvy:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

(výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Název projektu:

Profesní a osobnostní rozvoj pedagogů GFPVM

Rozpočet projektu:

311 168,00 Kč

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007885

Doba realizace projektu:

24 měsíců, 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

Realizátor projektu:

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Hlavní kontaktní osoba:

Mgr. Monika Hlosková
 Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj pedagogů v oblasti výuky cizích jazyků, kariérového poradenství, společného vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, osobnostně-sociálního rozvoje a využití ICT ve výuce i mimo ni.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří vyučující Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je umožnit pedagogům naší školy vzdělávání zaměřené na výše uvedené oblasti a následně využít nové poznatky, metody, postupy a dovednosti pro rozvoj klíčových kompetencí žáků školy v uvedených oblastech.

Aktivity projektu
  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
  3. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
  4. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin
  5. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
  6. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin
  7. Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin