Obrázek článku Podzimní dny otevřených dveří

V pátek a v sobotu jsme přivítali zájemce o studium na našem gymnáziu.

Čekala je prohlídka školy se zkušenými průvodci z řad studentů třetího ročníku, kteří informovali uchazeče a jejich rodiče o průběhu studia, exkurzích, kurzech, přijímacích zkouškách a zajímavostech a tajích studentského života.

Zhlédli pokusy v chemické a fyzikální laboratoři, vyluštili osmisměrku v učebně zeměpisu, poznávali, co se poznat dalo, v biologické laboratoři, počítali záludné matematické úlohy, podívali se do nitra počítačové bedny, nakoukli do tajů historie školy v dějepisné učebně, poskládali puzzle známých malířů a podívali se na upoutávku z dílny našich žáků ke knize Aleny Mornštajnové Hana ve výtvarné dílně, přiřazovali obrázky k nápisům a pojmenováním v jazykových učebnách a ti, kteří chtěli, sbírali razítka, za něž si v závěru prohlídky mohli odnést něco na památku.

Velmi nás potěšilo, že na školu přišli zavzpomínat také její absolventi, kteří přišli doprovodit mladší sourozence či si jen tak zasoutěžit a pozdravit své bývalé kantory.

Děkujeme, že jste se k nám přišli podívat, děkujeme průvodcům za kvalitní služby a těšíme se na další setkání 26. ledna 2018 u přijímací zkoušky nanečisto, 1. února 2018 na dalším dni otevřených dveří, v březnu a dubnu 2018 na přípravných kurzech pro uchazeče o šestiletý cyklus, v dubnu 2018 na přijímacích zkouškách, v červnu 2018 na třídních schůzkách a v září 2018 v učebnách Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (11)