Třetí Adventní koncert v Rožnově pod Radhoštěm

V neděli 17. prosince 2017 se v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm konal společný koncert dvou valašských hudebních těles.

V místním kostele společně vystoupili členové Beskydského orchestru pod taktovkou Zdeňka Valy, učitele ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, a sboru Basové G působícího při Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

Po pečlivé přípravě a akustických zkouškách jak sboru, tak orchestru byl koncert konečně zahájen. Již od 14:00 hodin jsme mohli slyšet skladby nejrůznějších žánrů i jazyků. V podání orchestru zazněla například skladba Loutna česká č. 3 z tvorby českého skladatele Adama Michny z Otradovic. Sbor Basové G přednesl výběr ze svého duchovního repertoáru, ve kterém nechyběly skladby zpívané a capella, jako latinský hymnus Ubi caritas či španělská renesanční vánoční píseň Riu, riu chiu. Novinkou je spolupráce sboru se smyčcovým kvartetem, tvořeným studenty našeho gymnázia, ale také s hobojistkou Markétou Pimkovou a dalšími instrumentalisty. Jako sólisté vystoupili Daniel Kvita, Zuzana Krcháková a Marie Opálková. Některé skladby, jako například Adeste fideles nebo Už z hor zní zvon, byly pro Beskydský orchestr a sbor Basové G společné. Na závěr jsme mohli slyšet tradiční české vánoční koledy, které v kostele navodily vánoční atmosféru. Díky štědrým darům všech přítomných se vybrala částka přesahující 30 tisíc korun, kterou ředitel ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm předal zástupcům mobilního hospicu Strom života Nový Jičín.

Kolem 17:00 hod se sbor vrátil do Valašského Meziříčí s krásnými zážitky z vydařeného vystoupení a díky vánoční náladě rovněž natěšený na další koncerty, které ho čekají i zde ve Valašském Meziříčí.

Leona Tomšíková, 5. E

Fotografie (13)