Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie

… hledá zapálené lidi, kteří se zajímají o umění a divadlo a o propojování divadla/umění s technologiemi!

Začněte studovat bakalářský studijní obor se specializací na divadelní produkci (s možností pokračování v navazujícím magisterském studiu) nebo jevištní technologii na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Termín podání přihlášek na Divadelní produkci či Jevištní technologii je 28. 2. 2018.

Směrnice k přijímacímu řízení:

http://www.jamu.cz/img/difa/prijimaci-rizeni/2018_smernice-prijimaciho-rizeni_bakalarske-obory-v2.pdf

Více informací najdete na:

www.facebook.com/ADMaJT.DIFA.JAMU

http://difa.jamu.cz/studium/

MgA. Lucie Abou

Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie

Divadelní fakulta JAMU

Mozartova 1

662 15 Brno

tel. 737 510 083

Fotografie (1)
Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF ADPaJT_letacek
Dokument PDF
2.12 MB