Den otevřených dveří na Katedře teorie a kritiky na DAMU

Proběhne již 24. ledna 2018 od 15 do 16:30.

Divadelní fakulta AMU je jistě mezi vysokými školami známá, domníváme se ale, že dosud se příliš neví o možnosti studovat zde vedle klasických tvůrčích oborů, jako je herectví, režie či scénografie, i obor teorie a kritika, který je zaměřen na psaní nejen o divadle a klade si za cíl vybavit posluchače dovednostmi pro široké uplatnění v kulturním segmentu.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
vedoucí Katedry teorie a kritiky

Divadelní fakulta AMU
Karlova 26
116 65 Praha 1

T: 234 244 291
E: ktk@damu.cz

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF KTK_DAMU_Den_otevrenych_dveri_2018
Dokument PDF
34.54 kB