Možnosti dalšího studia na vyšší odborné škole při MSŠZe a VOŠ v Opavě

Pro školní rok 2018/2019 máme akreditován obor Regionální politika zemědělství a venkova, který byl akreditační komisí vysoce hodnocen.

Na základě požadavků zaměstnavatelů z oblasti zemědělství jsme do programu zařadili předměty, které považujeme za velmi důležité pro možnost následného uplatnění absolventů.

Jedná se o předměty, které jsou pro praxi velmi potřebné, na střední škole na jejich výuku nebyl prostor a na žádné vysoké škole se nevyučují. Výrazně zvyšují atraktivitu studia a uplatnitelnost absolventů naší VOŠ na trhu práce. V současné době dokončujeme modernizaci zázemí v areálu Školního statku naproti školy.

 Stejně jako loni, tak i letos chceme otevírat 1 třídu o maximálním počtu 40 studentů. Nabízíme možnost ubytování na vlastním domově mládeže. Součástí výuky je spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně, výzkumnými ústavy a zahraničními institucemi.

Další informace pro zájemce je možno získat na adrese školy www.zemedelka-opava.cz  (konkrétně v sekci Uchazeči/VOŠ-informace) nebo je zodpovím po zaslání e-mailu na adresu sarka.krajcova@zemedelka-opava.cz.

 

Mgr. Šárka Krajcová

zástupce ředitele pro VOŠ

 

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF letak2018
Dokument PDF
760.23 kB