Finále Nebojme se myslet

Denisa Syptáková z 5. E uspěla v celostátní filosofické soutěži s názvem „Nebojme se myslet“.

Esej, kterou napsala v prvním kole soutěže, byla vyhodnocena jako 12. nejlepší. Díky tomu postoupila do druhého kola soutěže, které se konalo 9. února 2018 na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Setkání finalistů filosofické soutěže bylo zahájeno předáváním cen za první kolo. Po přestávce pak studenti psali filosofickou esej v cizím jazyce, v případě Denisy Syptákové to byla angličtina.  Téma eseje bylo dáno citátem z díla Existencialismus je humanismus od Jeana Paula Sartra.

Druhé kolo soutěže Nebojme se myslet je zároveň kvalifikací na Mezinárodní filosofickou olympiádu (IPO), která se letos bude konat v Černé Hoře.

Mgr. Filip Dřímal