Obrázek článku Letní škola filozofie Aletheia

Vzdělávací akce se uskuteční v Olomouci ve dnech 20.–22. srpna 2019. 

Letní škola navazuje na soutěž pro studenty středních škol „Nebojme se myslet“, která se na Katedře filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konala již podeváté. Cílem je umožnit studentům předposledních a závěrečných ročníků ve věku od osmnácti let seznámit se s filozofií přístupnou formou, navázat kontakty se svými vrstevníky a v neposlední řadě poznat univerzitní prostředí a samotnou Olomouc.

Program letní školy bude sestávat z přednášek a cvičení, které budou uspořádány do tří tematických okruhů. Na základě pozitivních zkušeností z předchozího ročníku nabídneme studentům opět témata z oblasti dějin filozofie, morální filozofie a teorie argumentace, tentokrát však s přihlédnutím k odlišným problémům.

Podrobnosti týkající se programu budou zveřejněny na webových a facebookových stránkách soutěže „Nebojme se myslet“.

Závazné přihlášky, které je možné stáhnout na webových stránkách soutěže „Nebojme se myslet“ v sekci Aktuálně: Letní škola filozofie Aletheia, je nutné zaslat na email aletheia.lsf@gmail.com nejpozději do 14. července 2019.

Na Vaši účast v projektu se těší

Mgr. Petra Chudárková

hlavní organizátorka LŠF