Naši studenti se nebojí myslet

V pátek 15. prosince 2017 pořádala Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci soutěž „Nebojme se myslet“.

Naše škola do tohoto filosofického klání vyslala devět studentů ze tříd 3. B, 5. E, 4. A a 4. B. Účastníci psali úvahu na jedno ze čtyř témat. Ta byla zadána v podobě citátů z děl významných filosofů.

Cílem soutěže je rozvoj kritického myšlení a schopnosti konstruktivně sdělit vlastní filosofický názor. 

Hodnocení prací bude dokončeno do konce ledna 2018. Autoři/autorky dvaceti nejúspěšnějších prací budou pozváni na slavnostní převzetí cen a diplomů, které proběhne pravděpodobně v únoru 2018 v Olomouci.

Mgr. Filip Dřímal

Webové stránky soutěže „Nebojme se myslet“

Fotografie (1)