Den poezie v městské knihovně

V úterý 10. 11. 2015 proběhl celostátní Den poezie, do kterého se zapojilo i naše gymnázium.

Pro Valašské Meziříčí byl k  letošnímu tématu Poezie pod proudem zvolen podtitul  Palacký pod čepicí. Při tomto literárně-výtvarném setkání zorganizovali studenti gymnázia pod vedením paní profesorky Dufkové spolu s dětmi MŠ Krhová a paní učitelkou Joštovou v  Městské knihovně ve Valašském Meziříčí  dílnu, kde tvořili ilustrace k pověstem místních spisovatelů. Tato akce se také vztahuje k 145. výročí založení gymnázia. Výstava společných prací studentů a dětí bude zahájena vernisáží 1. prosince 2015 v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí v 16:00 hodin v oddělení pro děti a mládež.

Tereza Smětalová, 2. A

 

Fotografie (18)