Den otevřených dveří

Největším lákadlem dnů otevřených dveří se stala chemická laboratoř. Co zde mohli vidět a zažít návštěvníci GFPVM se dozvíte v krátkém článku Dominika Cíchy.

Dny otevřených dveří se v chemické laboratoři nesly v duchu pokusů. Studenti ze semináře chemického experimentu, pod dozorem Mgr. Pavla Groha a Mgr. Zuzany Halaštové, připravili prezentace různých chemických experimentů. Návštěvníci si tak mohli vyzkoušet přípravu tzv. „Sloní pasty“, odhalit názvy prvků napsané na papír neviditelným inkoustem a následně je zařadit do periodické tabulky prvků, nechat si na ruce zapálit „Střelnou bavlnu“, odpálit plechovku s vodíkem nebo si vyzkoušet, jak se chovají přírodní indikátory v různých roztocích. Také se mohli podívat na to, jak se na svět derou „Faraónovi hadi“ a jak hoří bubliny naplněné zemním plynem. Vidět mohli rovněž zkázu papírového městečka pod hořící sopkou dichromanu amonného a mnoho dalších zajímavých pokusů, které studenti doplnili poutavým výkladem.

V průběhu obou dnů panovala přátelská atmosféra, díky níž si dny otevřených dveří užili nejen návštěvníci, ale také studenti spolu s panem Grohem. Během pokusů nikdo neutrpěl žádná zranění, odneslo to jen pár ožehnutých chlupů na rukách.

Dominik Cícha, 6. E