Obrázek článku Zajímá Vás moderní historie?

Pokud se rádi zamýšlíte nad otazníky a klíčovými momenty našich dějin ve 20. století, nepřehlédněte návštěvu docenta Historického ústavu Akademie věd ČR pana Jaroslava Šebka.

Přednášku známého historika (mimo jiné i jednoho z garantů naší oblíbené Dějepisné soutěže gymnázií) pořádá Muzejní a galerijní centrum tento čtvrtek 10. 5. v 17.00.

Další informace naleznete na stránkách Muzejního a galerijního centra.

Alžběta Zetková