Obrázek článku Týden s aplikovanou fyzikou po Německu, Francii a Švýcarsku

Ve dnech 9. až 16. 11. se Václav Mikeska zúčastnil výjimečné vzdělávací akce. Co všechno navštívil, viděl a zažil, si přečtěte v jeho článku.

Jako řešitel Fyzikálního korespondenčního semináře jsem se dostal na fyzikálně-technický zájezd, jehož hlavními cíli jsou vědecko-výzkumná pracoviště, průmyslové závody, technická muzea a science centra. Tento zájezd byl organizován studenty MFF UK v Praze.

Program začínal v pondělí 9. listopadu v Praze přednáškou o vlnách v atmosféře a GPS satelitech. Po přednášce jsme se rozdělili do osmičlenných skupinek, z nichž každá absolvovala exkurze do různých laboratoří. Já jsem nahlédl do laboratoří zkoumajících složení povrchů a metody analýzy tenkých vrstev. Odpoledne jsme zavítali do pražského Planetária a večer pro nás byla připravena úvodní přednáška o CERNu.

V noci jsme po seznamovacích hrách odjeli do města Dingolfing u Mnichova, kde proběhla exkurze v automobilce BMW a odpoledne jsme si prohlédli letiště v Mnichově.

Ve středu jsme navštívili přírodovědně-technické muzeum Deutsches Museum v Mnichově. Ačkoliv byla prohlídka na celý den, nestačil jsem celé muzeum s jeho velkým množstvím exponátů projít. Po uzavření muzea následovala krátká prohlídka Mnichova a noční přejezd do francouzského města Grenoble.

V Grenoblu jsme zavítali do vědecko-výzkumné instituce ESRF (The European Synchrotron Radiation Facility), která zkoumá synchrotronní záření produkované vysoce energetickými elektrony z tamního urychlovače. Odpoledne jsme prošli centrum švýcarského města Ženevy a v podvečer jsme dorazili do CERNu, mezinárodní vědecké instituce, která je nejrozsáhlejším výzkumným centrem fyziky částic na světě. Poslechli jsme si přednášku o tom, co to CERN je a jaké jsou jeho hlavní cíle. Večer jsme se ubytovali ve francouzském městě Annemasse.

V pátek jsme se slovenskými průvodci strávili v CERNu celý den. Bylo nám vysvětleno fungování a technické problémy urychlovače, jeho částí a detektorů. Seznámili jsme se se způsobem ukládání experimentálních dat v CERNu a se samotným řízením CERNu. Dostali jsme se do centra řízení detektoru AMS-02, umístěném na Mezinárodní vesmírné stanici ISS, a na místo, kde se vyrábí a experimentuje s antihmotou. Během návštěvy CERNu jsme si také sestavili vlastní mlžnou komoru. Překvapilo mě, jak jednoduše ji lze sestrojit, prakticky i doma. Jako jedni z mála návštěvníků CERNu jsme zažili neobvyklou situaci, a to evakuaci. Nejprve se rozezněl poplach. Všechen personál si oblékl reflexní vesty, vyvedl nás ven z budov na předem určená místa a přijely k nám autobusy. Naštěstí se jednalo pouze o cvičení a žádná nehoda nenastala.

V sobotu jsme měli jako neodborný program exkurzi do švýcarské sýrárny v Gruyéres a čokoládovny Cailler spojenou s ochutnávkou. Večer jsme se procházeli centrem hlavního města Švýcarska, Bern.

V neděli jsme celý den byli v Science Centru Technorama a v noci jsme odjeli zpátky do Prahy.

Tento neopakovatelný týden plný zážitků a zkušeností byl opravdu skvělý. Poznal jsem zde nejenom zajímavá místa, ale také vrstevníky se stejnými zájmy.

Václav Mikeska, 5. E

Fotografie (14)