Kniha je kamarád 2015

Vyhodnocení mezinárodní soutěže přineslo našemu gymnáziu potěšující zprávu.

Do soutěže Kniha je kamarád, kterou vyhlašuje Základní škola Vsetín, Sychrov 97, spisovatelka Šárka Junková a Muzeum regionu Valašsko p. o., pod záštitou Obce spisovatelů, se zapojilo přes dva tisíce čtenářů, kteří si vzájemně doporučovali knihy. Soutěž byla zahájena v březnu 2015 a příjem prací ukončen v říjnu 2015. Do šestého soutěžního ročníku bylo zasláno 1029 soutěžních příspěvků z 91 škol z celé republiky, Slovenska a Polska.

Studenti GFPVM přispěli do přehlídky dvaceti výtvarně zpracovanými doporučeními studentů ze tříd 2. E, 3. E a 4. E. Klárka Strnadelová se svým J. Vernem dosáhla na první pořadí ve své kategorii.

Každý, kdo čte a umí doporučit knihu kamarádovi, je v našich očích vítězem!

 Mgr. Veronika Koléšková

Fotografie (4)