Obrázek článku Opakovací příklady učiva matematiky 6. a 7. třídy ZŠ

Určeno především pro uchazeče o studium šestiletého studijního cyklu.

Vážení uchazeči,

na našich webových stránkách jsme zveřejnili soubory příkladů určených k opakování učiva matematiky 6. a 7. třídy, které vám mohou pomoci v přípravě na přijímací zkoušky. Příklady jsou seřazeny do kapitol podle tematických celků a korespondují s doporučeným obsahem osnov matematiky pro 6. a 7. třídu ZŠ vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2011. Doposud jsme připravili sedm kapitol, další budeme postupně doplňovat.

Upozorňujeme, že se nejedná o modelové příklady, které budou použity v zadání jednotných testů, ale pouze o příklady určené k opakování učiva v rámci doporučeného obsahu předmětu matematika pro příslušné ročníky ZŠ.

Ilustrační testy pro šestiletá gymnázia pro rok 2015 naleznete zde, ostrou verzi testů použitých k pilotnímu ověřování jednotných zkušebních testů v roce 2015 naleznete zde. Ilustrační testy pro rok 2016 by měly být zveřejněny na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) do 7. února 2016.

Věříme, že vám soubory početních příkladů usnadní přípravu na přijímací zkoušky.

Mgr. Monika Hlosková

Přiložené soubory (13)
Název a typ souboru
Dokument PDF I. Operace s přirozenými čísly, dělitelnost přirozených čísel.pdf
Dokument PDF
331.83 kB
Dokument PDF II. Celá čísla.pdf
Dokument PDF
239.38 kB
Dokument PDF III. Desetinná čísla, zaokrouhlování.pdf
Dokument PDF
227.97 kB
Dokument PDF IV. Zlomky.pdf
Dokument PDF
260.78 kB
Dokument PDF V. Procenta.pdf
Dokument PDF
236.79 kB
Dokument PDF VI. Poměr, měřítko mapy.pdf
Dokument PDF
335.79 kB
Dokument PDF VII. Přímá a nepřímá úměrnost.pdf
Dokument PDF
233.98 kB
Dokument PDF VIII. Trojúhelník.pdf
Dokument PDF
310.1 kB
Dokument PDF IX. Kruh, kružnice.pdf
Dokument PDF
314.63 kB
Dokument PDF X. Převody jednotek.pdf
Dokument PDF
239.46 kB
Dokument PDF XI. Čtyřúhelníky.pdf
Dokument PDF
222.03 kB
Dokument PDF XII. Krychle a kvádr.pdf
Dokument PDF
302.5 kB
Dokument PDF XIII. Osová a středová souměrnost.pdf
Dokument PDF
307.15 kB