Obrázek článku Předvánoční Bělotín

Náš pěvecký sbor opět zavítal do obce Bělotín, kde na nás čekaly kvalitně vybavené prostory zdejší základní školy.

Už při prvním nahlédnutí do hudebních tříd a luxusně vybavené kuchyně jsme věděli, že čas strávený zde bude nejen příjemný, ale i produktivní.

Na zkouškách jsme pilně pracovali na nových skladbách nebo zdokonalovali již známé. Měli jsme více času věnovat se technice zpěvu a kladli jsme důraz na řádné rozezpívání před samotnou zkouškou. Hlavním cílem byla příprava Vánočního repertoáru, který si budete moct brzy vychutnat během adventu na našich plánovaných vystoupeních v Rožnově, Jablůnce nebo u nás ve Valašském Meziříčí.

V průběhu soustředění jsme měli, kromě přestávek na oběd, dostatek času na vlastní aktivity. Díky dostupným hudebním nástrojům jsme si mohli například zpříjemnit chvíle hraním na klavír či kytaru. Poslední večer nás čekal společný program, kde jsme se všichni navzájem lépe poznali, přivítali jsme nové členy a s těmi starými se rozloučili.

Následující ráno se všichni postupně rozprchli a vlakem zpátky nás jelo jenom pět. Po příjezdu do Valašského Meziříčí jsme se rozloučili s naší paní sbormistryní, která pokračovala dále na Vsetín.

Jelikož šlo o mé první soustředění, tak jsem měl před odjezdem rozpačité pocity, ale teď můžu s klidnou hlavou říci, že jsem rád za svou účast na této akci a věřím, že další se jistě vyvedou minimálně tak dobře jako tato.

Matěj Schäfer, 3. A

Fotografie (5)