Obrázek článku Adventní koncert v Jablůnce

Druhou adventní neděli, 9. prosince 2018, vystoupil pěvecký sbor Basové G na Adventním koncertě, pořádaném Českobratrskou církví evangelickou a Obecním úřadem v Jablůnce.

Už v minulosti sbor vystupoval v Jablůnce opakovaně, naposledy to bylo v červnu 2011. Proto jsme s radostí přivítali možnost navázat na tuto spolupráci. Pro plný sál posluchačů, kteří se shromáždili v 15 hodin ve sborovém domě naproti evangelického kostela, jsme si připravili bohatý repertoár. Zazněly staročeské písně, renesanční i barokní skladby, zhudebněné latinské i hebrejské texty, současná duchovní tvorba, a nechyběly ani vánoční písně a koledy z různých koutů Evropy.

Basové G v pěkném počtu 30 zpěváků v některých skladbách doprovodila klavíristka Lucie Stržínková a smyčcový kvartet ve složení Karolína Strouhalová, Daniel Záslav, Václav Jelínek a Pavel Jelínek. Karolína Strouhalová, studentka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, se představila jako houslistka také v sólovém partu písně You Raise Me Up, společně se zpěvačkou Zuzanou Krchákovou a klavíristou Danielem Kvitou. Zhudebněnou modlitbu Veni Domine pak sólově přednesla absolventka našeho sboru Pavlína Doležalová. Diváky zaujalo rovněž sólo Mikuláše Vaška ve španělské renesanční písni Riu, riu chiu, stejně jako výkon sólisty Daniela Kvity ve svahilském Otčenáši Baba yetu.

Celý Adventní koncert proběhl v srdečné atmosféře a sbor získal od posluchačů nadšené ohlasy i uznání za kvalitní předvedení náročného repertoáru. Sbor Českobratrské církve evangelické v Jablůnce připravil zpěvákům spolehlivé zázemí včetně bohatého občerstvení. Všichni zúčastnění si jistě ponesou spoustu nádherných zážitků do celého adventního období☺.

PhDr. Jana Krcháková, sbormistryně Basového G

Fotografie (11)