Obrázek článku Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Podrobnosti o konání školního kola konverzace v němčině se dozvíte v následující textové a obrazové informaci.

Propozice školního kola konverzační soutěže v německém jazyce

Soutěž se uskuteční v pondělí 11. ledna 2016 v učebně J1. Start soutěže je v 11:45 hodin (oběd před soutěží od 11:25).

Obsah soutěže
 • poslech s porozuměním
 • konverzační část:
  • úvodní krátký rozhovor (představení, zodpovězení dotazů)
  • řešení jazykové situace
  • rozhovor na základě obrázku (bez přípravy)
  • konverzace se členy poroty na zvolené téma (příprava cca 10 minut) 

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. 

Okresního kola příslušné soutěže se v každé kategorii zúčastňují vítězové školních kol. V případě, že není možné uspořádat okresní kolo v příslušné kategorii vzhledem k malému počtu zúčastněných škol, lze spojit dva (nebo více) okresů v kraji a uspořádat společnou soutěž s tím, že do krajského kola postoupí nejlepší soutěžící za každý okres v příslušné kategorii. 

Témata školního kola: 

Kategorie II. A, B - tedy 1. E a 2. E

1. Meine Hobbys (Kultur)
2. Meine Familie (Wohnen)
3. Meine Freunde
4. Meine Schule (Klasse)
5. Essen, Trinken, Einkaufen
6. Ferien
7. Reisen
8. Kleidung

Kategorie III – tedy 1.- 3. ročník střední školy

 1. Ideale und Probleme der Jugend
 2. Mensch und Natur
 3. Freizeit und Hobbys
 4. Sport und Fitness
 5. Schule und Bildung
 6. Kultur und Kunst
 7. Urlaub und Reisen
 8. Familien- und Gesellschaftsleben
 9. Gesundheit und Krankheiten
 10. Einkäufe und Dienstleistungen
 11. Berufe und Zukunftspläne
 12. Wohnen und Wohnort
 13. Ernährung und gesunde Lebensweise
 14. Multikulturelle Gesellschaft
 15. Unsere Heimat und Leute
Postupová kola, termíny jejich konání:

Okresní kola:    do 15.2.2016

Krajská kola:     do 15.3.2016

Ústřední kolo:   březen/duben 2016 – termín bude upřesněn na webových stránkách Talentcentra.

Školní kola se uskuteční pod vedením učitele cizího jazyka v jednotlivých školách. Do vyššího postupového kola postupuje v každé kategorii zpravidla vítěz.

Bližší informace: Ing. Jana Kopřivová

Kabinet cizích jazyků

Fotografie (6)