Machst du mit?

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce je opět tady!

Datum: 9. leden 2017  (pondělí)

Obsah soutěže:

 1. Poslech s porozuměním
 2. Konverzační část:
 • úvodní krátký rozhovor (představení, zodpovězení dotazů)
 • řešení jazykové situace 
 • rozhovor na základě obrázku (bez přípravy)
 • konverzace se členy poroty na zvolené téma (příprava cca 10 minut)

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Kategorie II. B

– je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, nepovinně v okresním kole (o jeho organizování rozhoduje kraj podle počtu účastníků)

 1. Meine Hobbys (Kultur)
 2. Meine Familie (Wohnen)
 3. Meine Freunde
 4. Meine Schule (Klasse)
 5. Essen, Trinken, Einkaufen
 6. Ferien
 7. Reisen
 8. Kleidung

Kategorie III. A 

– je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol 1); probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

 1. Ideale und Probleme der Jugend
 2. Mensch und Natur
 3. Freizeit und Hobbys
 4. Sport und Fitness
 5. Schule und Bildung
 6. Kultur und Kunst
 7. Urlaub und Reisen
 8. Familien und Gesellschaftsleben
 9. Gesundheit und Krankheiten
 10. Einkäufe und Dienstleistungen
 11. Berufe und Zukunftspläne
 12. Wohnen und Wohnort
 13. Ernährung und gesunde Lebensweise
 14. Multikulturelle Gesellschaft
 15. Unsere Heimat und Leute

Již se na Vás těší všichni němčináři!