Obrázek článku Školní kolo Biologické olympiády kategorie A

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 proběhla v biologické laboratoři tradiční biologická soutěž určená žákům posledních dvou ročníků vyššího gymnázia.

Zaměření 53. ročníku s názvem Mládí vpřed! zahrnuje velké množství zajímavých biologických témat:

  • embryogenezi živočichů,
  • individuální vývoj člověka a bezobratlých živočichů,
  • problematiku kmenových buněk,
  • ontogenezi rostlin a hub.

Soutěže se zúčastnilo šest věrných a nadšených bioložek. Součástí olympiády byl písemný test, praktický úkol a poznávání přírodnin.

Výsledky kategorie A

  1. místo: Hana Bernhardová, 5. E
  2. místo: Marie Křížková, 3. B
  3. místo: Anna Hurychová, 5. E

Všem studentkám děkujeme za účast a dvojici postupujících přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se uskuteční 29. 3. 2019 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Pavel Groh a Mgr. Markéta Heřmanová

Fotografie (5)