Obrázek článku Školní kolo BIO kategorií A a B 2018

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 proběhlo v biologické laboratoři školní kolo Biologické olympiády kategorií A a B (žáci vyššího gymnázia).

Téma 52. ročníku pro kategorie A a B je velmi zajímavé – Když musíš, tak musíš… aneb Odpady v přírodě. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 studentů, kteří soutěžili ve dvou kategoriích. Součástí olympiády byl písemný test, praktický úkol a poznávání přírodnin.

Výsledky kategorie A

  1. místo – Hana Bernhardová
  2. místo – Tereza Šošolíková
  3. místo – Barbora Švarcová

Výsledky kategorie B

  1. místo – Anna Hurychová
  2. místo – Simona Voznicová
  3. místo – Daniela Kramolišová

Všem studentům děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se uskuteční 26. 3. 2017 (kategorie A) a 6. 4. 2018 (kategorie B) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Pavel Groh a Mgr. Markéta Heřmanová

Fotografie (15)