Obrázek článku Soutěž FRANKOFONIE – napínavá a slavnostní

Ve středu 20. 3. 2019 jsme se vypravily do Prahy na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Frankofonie.

Naše škola poslala celkem 8 prací, z nichž odborná porota vybrala do finále tři soutěžící Františku Valouškovou a Rozálii Kovářovou (1. E), Amálii Koléškovou (2. E). Zatím jsme nevěděly, jaké je konečné pořadí této výtvarné soutěže (ze 115 soutěžících z celé republiky porota ocenila 13).

Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset slov používaných v jednotlivých frankofonních zemích, která vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže. Pro rok 2019 byly vyhlášeny následující výrazy:

arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.

Podrobnější popis významu vyhlášených slov naleznete zde.

Úkolem soutěžících je vytvořit výtvarnou práci vystihující alespoň jeden z předložených výrazů a doplnit ji stručnou charakteristikou ve francouzštině. Odborná komise hodnotí uměleckou stránku, obsah a jazykovou úroveň.

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v reprezentativních prostorách Černínského paláce, v sídle Ministerstva zahraničních věcí za účasti diplomatických zástupců frankofonních misí v ČR, kteří oceněným žákům a studentům věnovali věcné dary. Zastoupeny byly také instituce, které se podílejí na organizačním zajištění soutěže, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut pro další vzdělávání a Francouzský institut v Praze. Vyhlašování proběhlo ve francouzštině, netrpělivě jsme vyslechly proslovy diplomatů a zástupců ministerstev a s velkou nervozitou očekávaly předávání cen v kategorii ZŠ a nižších gymnázií. A nestačily jsme se divit! 11. místo pro Františku, pak 3. místo pro Rozálii a nakonec 1. místo pro Amálii. Napínavé, strhující, úžasné.

Félicitations!

Mgr. Veronika Koléšková

17. ročník soutěže Frankofonie (článek o soutěži na webu NIDV)

Dny Frankofonie v České republice (článek o soutěži na webu NIDV)

O soutěži Frankofonie (web Talentovaní.cz)

Fotografie (23)