Obrázek článku Opět okresní kolo Biologické olympiády – tentokrát kategorie C

O týden později než jejich mladší kolegové, soutěžili ve znalostech o příjmu a výdeji látek soutěžící z osmých a devátých tříd základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

V teoretických znalostech mohli soutěžící získat 99 bodů, z laboratorních úloh 18 bodů a za poznávání přírodnin 40 bodů. Součástí hodnocení okresního kola byl také vstupní úkol – práce na zvolené téma, za kterou bylo možno získat až 10 bodů. Vstupní úkoly byly velmi pěkně vypracovány. Nejoblíbenějšími tématy letošního ročníku byly „Otisky borky stromů“ a „Stopy, jež zanechává jídlo, které konzumujeme“.

Soutěžního klání se zúčastnilo 33 soutěžících z osmých a devátých tříd dvanácti základních škol a příslušných ročníků tří gymnázií a SŠ Kostka. Úspěšných řešitelů letos bylo jedenáct. Vítězkou se stala Zuzana Šimurdová ze Základní školy Zubří se ziskem 133,5 bodů. Druhé místo se 133 body vybojovala Daniela Koňaříková ze Základní školy Vsetín Rokytnice. Třetí místo patřilo Kristině Belicové z rožnovského gymnázia, které scházelo na druhé místo pouze půl bodu.

Soutěžící na prvních třech místech postupují do krajského kola soutěže, které proběhne v květnu v areálu ZOO Zlín.

Děkuji všem členům poroty za náročnou práci při hodnocení jednotlivých úkolů okresního kola a za přípravu žáků na soutěž. Okresní kolo pořádá naše gymnázium ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko, jehož pracovníkům patří rovněž velký dík za hodnocení vstupních úkolů (Mgr. Bohdana Šimčíková) a přípravu poznávací části soutěže (rostliny a houby – Bc. Barbora Sasáková, živočichové – Mgr. Jan Husák).

Velké poděkování pak v neposlední řadě náleží též učitelům žáků za jejich vedení.

Mgr. Pavel Groh

Fotografie (12)
Přiložené soubory (6)
Název a typ souboru
Dokument PDF Výsledková listina okresní kola Biologické olympiády kategorie C, 53. ročník, okres Vsetín
Dokument PDF
127.92 kB
Dokument PDF Zadání okresního kola Biologické olympiády kategorie C, 53. ročník
Dokument PDF
1.89 MB
Dokument PDF Autorské řešení okresního kola Biologické olympiády kategorie C, 53. ročník
Dokument PDF
1.39 MB
Dokument PDF Poznávání přírodnin okresního kola Biologické olympiády kategorie C, 53. ročník
Dokument PDF
147.93 kB
Dokument PDF Vstupní úkoly – autorské řešení okresního kola Biologické olympiády kategorie C, 53. ročník
Dokument PDF
280.13 kB
Dokument PDF Vstupní úkoly – slovní hodnocení, okresní kolo Biologické olympiády kategorie C, 53. ročník
Dokument PDF
43.26 kB