Mladí biologové soutěžili ve znalostech o pohybu živých organismů

Ve čtvrtek 12. dubna pořádalo naše gymnázium okresní kolo 52. ročníku Biologické olympiády kategorie D určené pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Jak je uvedeno v titulku článku, tématem letošního ročníku Biologické olympiády pro kategorie C a D je Pohyb. Téma široké, krásné, složité a jednoduché zároveň. Dvacet tři účastníků okresního kola Biologické olympiády kategorie D disponovalo velmi dobrými znalostmi o pohybu zvířat i rostlin, které se jim hodily při řešení teoretického testu, orientovalo se (někteří více, někteří méně) v organismech naší fauny a flóry při poznávání přírodnin a prokázalo manuální zručnost při praktickém úkolu – mikroskopickém pozorování křídel motýlů. Kromě toho každý soutěžící vypracoval vstupní úkol na zvolené téma hodnocený až 10 body.

A že znalosti a dovednosti našich soutěžících dosahovaly vysoké úrovně, se můžete přesvědčit prostudováním výsledkové listiny, v níž naleznete dvanáct úspěšných řešitelů okresního kola soutěže – tedy většinu z celkového počtu soutěžících. První místo obsadil se ziskem 132 bodů reprezentant Masarykova gymnázia Vsetín Jakub Polášek, stříbrnou pozici vybojoval žák Základní školy Poličná Patrik Pernický, který za vítězem Jakubem zaostal o 5,5 bodu, a třetí místo obsadila Klára Petřeková z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s bodovým součtem 119 bodů.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme všem soutěžícím, zvláště pak medailistům!

Děkujeme všem účastníkům soutěže za jejich zájem o biologii, pedagogům za přípravu soutěžících a neocenitelnou pomoc při hodnocení úloh v průběhu okresního kola, Mgr. Bohdaně Šimčíkové za spravedlivé hodnocení vstupních úkolů, Bc. Barboře Sasákové a Mgr. Janu Husákovi za přípravu poznávací části soutěže a organizaci poznávačky a přejeme reprezentantům vsetínského okresu hodně štěstí v krajském kole Biologické olympiády, které se uskuteční 25. května 2018 v ZOO Lešná.

Za pořadatelský tým Mgr. Monika Hlosková.

Fotografie (13)
Přiložené soubory (5)
Název a typ souboru
Dokument PDF Výsledková listina okresního kola 52. ročníku BIO kategorie D, okres Vsetín
Dokument PDF
116.5 kB
Dokument PDF 52_BiO_OK_D_autorske_reseni_finalni
Dokument PDF
754.54 kB
Dokument PDF 52_BiO_autorske_reseni_vstupni_ukoly_finalni
Dokument PDF
442.91 kB
Dokument PDF 52_BiO_OK_D_zadani_uloh_finalni
Dokument PDF
1.36 MB
Dokument PDF Poznávání přírodnin v průběhu okresního kola 52. ročníku Biologické olympiády 2017-18 - kategorie D, okres Vsetín.pdf
Dokument PDF
144.05 kB