Gymnázium hostilo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D

V pondělí 10. dubna porovnali své znalosti o přírodě mladí biologové ze 6. a 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií okresu Vsetín.

Soutěž se uskutečnila v pavilonu přístavby, kde na účastníky čekaly, kromě sýrového rohlíku a muffinů, obzvlášť zapeklité úlohy.

Tématem letošního ročníku „Detektivem v přírodě“ je pozorování všeho, co nám pomůže odkrýt životní příběhy kolem nás žijících organismů. Každý z účastníků, který chtěl být v okresním kole hodnocen, vypracoval vstupní úkol (hodnocený až 10 body), k jehož úspěšnému splnění se musel soutěžící stát pravým přírodním detektivem. Někteří účastníci soutěže odlévali stopy, jiní si všímali rozmanitých pobytových znamení, která dokládali fotografiemi i konkrétními nálezy, další zkoumali hálky vytvořené rostlinami. Všechny práce v sobě nesly zaujetí úkolem a lásku k přírodě jako takové.

Vlastní soutěžní část zahrnovala testové otázky, které ověřily teoretickou připravenost soutěžících, praktický úkol a poznávání přírodnin. Praktická úloha se nesla zcela v duchu hlavního tématu soutěže – úkolem bylo, sejmout otisky prstů podezřelé osoby ze skleněného povrchu a na základě papilárních linií určit pachatele trestného činu. Doplňující úlohy se vztahovaly ke konkrétním znakům (tzv. dermatoglyfům) – smyčkám, obloukům a vírům, které můžeme nalézt na prstech a které jsou pro každého člověka specifické. Poznávací část se soustředila na zástupce z říše rostlin, hub i živočichů, které bylo třeba správně pojmenovat rodovým a někdy i druhovým jménem.

Okresního kola Biologické olympiády kategorie D se zúčastnilo 33 soutěžících z 11 základních škol a 2 víceletých gymnázií. Komise, která hodnotila úlohy, měla tedy poměrně hodně práce, ale díky bohatým zkušenostem členů poroty se v poměrně krátkém čase podařilo dospět k výslednému pořadí. Zvítězila Barbora Machová z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm před Zuzanou Šimurdovou ze Základní školy Zubří a na třetí stupínek se postavila Tereza Kropidlowská ze Základní školy Valašská Polanka. Mezi 33 soutěžícími bylo 16 úspěšných řešitelů, což svědčí o tom, že vzdělaných mladých lidí se zájmem o přírodu snad nebude v budoucnu ve vsetínském okrese nikdy nedostatek.

Na hladkém průběhu celé akce se kromě našeho gymnázia, které poskytlo především zázemí pro průběh soutěže, velkou měrou podíleli Muzeum regionu Valašsko zastoupené Mgr. Bohdanou Šimčíkovou a kolegové biologové, kteří dorazili na soutěž se svými svěřenci. Muzeum regionu Valašsko připravilo poznávací část soutěže a Mgr. Šimčíková zajistila hodnocení vstupních úkolů a kompletaci výsledků. Učitelé přírodovědci hodnotili jednotlivé úlohy jako členové poroty.

Děkuji všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu soutěže, gratuluji soutěžícím k dosaženým výsledkům a přeji trojici postupujících úspěšnou reprezentaci okresu Vsetín v krajském kole, které se uskuteční 25. května v ZOO Lešná.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (6)
Přiložené soubory (5)
Název a typ souboru
Dokument PDF Výsledková listina okresního kola 51. ročníku BIO, kategorie D, okres Vsetín.pdf
Dokument PDF
128.87 kB
Dokument PDF 51. ročník Biologické olympiády kategorie D - vstupní úkoly, autorské řešení.pdf
Dokument PDF
296.98 kB
Dokument PDF 51. ročník Biologické olympiády kategorie D, zadání úloh.pdf
Dokument PDF
1.15 MB
Dokument PDF Poznávání přírodnin v průběhu okresního kola 51. ročníku Biologické olympiády 2016-17 - kategorie D, okres Vsetín.pdf
Dokument PDF
223.81 kB
Dokument PDF 51. ročník Biologické olympiády kategorie D, autorské řešení.pdf
Dokument PDF
299.66 kB