Okresní kolo 51. ročníku Biologické olympiády kategorie C

Ve čtvrtek 20. dubna proběhlo na naší škole další okresní kolo Biologické olympiády.

Tentokrát se mezi sebou utkali žáci 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Tematické zaměření kategorie C je každoročně stejné jako u nižší věkové kategorie D, stejně jako zadání vstupních úkolů. Rovněž průběh soutěže se ničím podstatným neliší. Snad jen, protože soutěžící jsou již ostřílení biologové, úkoly jsou obtížnější a k jejich zdárnému splnění je třeba komplexnějších znalostí a dovedností.

Vedle teoretického testu a poznávačky čekal na účastníky praktický úkol, v rámci něhož soutěžící srovnávali mikroskopickou stavbu různých druhů vláken. Kompletní zadání včetně autorského řešení naleznete v přiložených souborech.

A jak to všechno dopadlo? Mezi 30 účastníky z desíti základních škol a tří víceletých gymnázií si nejlépe vedla Kateřina Vančurová ze Základní školy Vsetín Sychrov, která o pouhý půl bod porazila Hanu Kašparovou ze Základní školy Valašská Polanka. Na třetím místě skončil Tomáš Čajan ze Základní školy Křižná. Úspěšných řešitelů bylo o poznání méně než v mladší kategorii – přesně jedna pětina soutěžících. V této kategorii mělo zastoupení i naše gymnázium –  Barbora Petřeková (2. E) obsadila 12. a Valentina Knapková (2. E) 15. místo.

Děkuji všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu soutěže, především Mgr. Bohdaně Šimčíkové z Muzea regionu Valašsko (hodnocení vstupních úkolů, příprava poznávací části soutěže a kompletace výsledků), Mgr. Markétě Heřmanové a Mgr. Pavlu Grohovi za organizaci soutěže a kolegům biologům, kteří hodnotili jednotlivé úlohy jako členové poroty.

Blahopřeji soutěžícím k dosaženým výsledkům a přeji trojici postupujících úspěšnou reprezentaci okresu Vsetín v krajském kole, které se uskuteční 17. května v ZOO Lešná.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (7)
Přiložené soubory (5)
Název a typ souboru
Dokument PDF 51. ročník Biologické olympiády kategorie C - poznávání přírodnin.pdf
Dokument PDF
99.88 kB
Dokument PDF 51. ročník Biologické olympiády kategorie C - autorské řešení vstupních úkolů.pdf
Dokument PDF
296.98 kB
Dokument PDF 51. ročník Biologické olympiády kategorie C - autorské řešení.pdf
Dokument PDF
433.34 kB
Dokument PDF Výsledková listina okresního kola 51. ročníku Biologické olympiády kategorie C, okres Vsetín.pdf
Dokument PDF
123.27 kB
Dokument PDF 51. ročník Biologické olympiády kategorie C - zadání úloh.pdf
Dokument PDF
834.77 kB