Školní kolo biologické olympiády

V pondělí 6. února se bude konat soutěž kategorie C (nižší gymnázium), ve čtvrtek 23. února pak proběhne školní kolo kategorií A a B (vyšší gymnázium).

Kategorie C a D: Detektivem v přírodě

Časový harmonogram (pondělí 6. 2. 2017)

Začátek v 12.45 hodin, plánované ukončení v 15.20 hodin. Soutěž proběhne v biologické laboratoři.

Obsah školního kola

1) Písemný test

2) Praktický úkol

3) Poznávání přírodnin

 

Kategorie A a B: Budiž světlo!

Časový harmonogram (čtvrtek 23. 2. 2017)

Začátek v 9.40 hodin, plánované ukončení v 14.30 hodin. Soutěž proběhne v biologické laboratoři.

Obsah školního kola

1) Písemný test

2) Praktický úkol č. 1, č. 2

3) Poznávání přírodnin

 

Zájemci se mohou zapsat na nástěnce u biologické laboratoře nebo se mohou hlásit u vyučujícího biologie. Propozice naleznete v přiloženém souboru, další informace pak na webu Biologické olympiády.

Okresní kolo kategorie D se bude konat 10. 4. 2017 a pro kategorii C pak 20. 4. 2017. Obě postupová kola organizuje naše gymnázium.

Krajské kolo kategorie A proběhne 31. 3. 2017, kategorie B potom 7. 4. 2017 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Pavel Groh, Mgr. Markéta Heřmanová a Mgr. Barbora Šimíčková

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF 51_BiO_propozice.pdf
Dokument PDF
755.15 kB