Školní kolo BIO kategorií A a B již tento týden

Ve čtvrtek 23. 2. je na programu školní kolo Biologické olympiády kategorií A a B (1. až 4. ročník vyššího gymnázia).

Kategorie A a B: Budiž světlo!

Časový harmonogram (čtvrtek 23. 2. 2017)

Začátek v 9.40 hodin, plánované ukončení v 14.30 hodin. Soutěž proběhne v biologické laboratoři.

Obsah školního kola

1) Písemný test

2) Praktický úkol č. 1, č. 2

3) Poznávání přírodnin

Zájemci se mohou zapsat na nástěnce u biologické laboratoře nebo se mohou hlásit u vyučujícího biologie. Propozice naleznete v přiloženém souboru, další informace pak na webu Biologické olympiády.

Krajské kolo kategorie A proběhne 31. 3. 2017, kategorie B potom 7. 4. 2017 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Pavel Groh a  Mgr. Markéta Heřmanová