Obrázek článku Závěrečná lekce podzimního kurzu Internet pro seniory

Ve čtvrtek 17. prosince byl ve sborovně školy slavnostně zakončen sedmitýdenní kurz práce s počítačem, který pro účastníky z řad seniorů zorganizovali studenti tříd 2. E, 3. E, 4. E a 1. A.

V průběhu vzdělávací akce získali senioři nové vědomosti a zdokonalili se v dovednostech při práci s počítačem. Jak napovídá název kurzu, byly výukové hodiny zaměřeny především na využití internetu. Lekce zahrnovaly obecné vyhledávání hesel, vyhledávání dopravních spojení, e-mailovou komunikaci, nakupování, plánování tras a orientaci v mapách, bezpečnost na internetu, stahování a ukládání dat, tvorbu nejen vánočních přání a mnoho dalších užitečných věcí.

Studenti gymnázia nejen lekce samostatně vedli a v jejich průběhu se individuálně věnovali svým žákům, ale také připravili závěrečné slavnostní předání certifikátů úspěšným absolventům spojené s přátelským posezením.

Věříme, že se nám podaří na jaře příštího roku uspořádat další (již devátý) ročník tolik úspěšného počítačového kurzu, který podporuje pravidelnými dotacemi z rozpočtu i město Valašské Meziříčí. Děkujeme za finanční prostředky, které jsme využili na nákup učebních textů, flash disků a spotřebního materiálu.

Velký dík patří rovněž studentům – lektorům, kteří ochotně věnovali svůj volný čas výuce seniorů.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (8)