I druhý kurz internetu pro seniory tohoto školního roku byl úspěšný

Od března do května se lektoři z řad žáků druhého, třetího a čtvrtého ročníku šestiletého gymnázia věnovali přípravám a vedení lekcí práce s počítačem určených seniorům z Valašského Meziříčí a okolí.

Organizátoři kurzu zvolili pro jarní běh jinou strategii než na podzim. Každou ze sedmi dvouhodinových lekcí rozdělili na dvě dílčí části. První z nich byla zaměřena na konkrétní téma, které korespondovalo s hromadnými požadavky účastníků kurzu, jak je lektorům sdělili při přihlašování, druhá hodina byla vyhrazena individuálním konzultacím. Tato varianta vyhovovala jak lektorům, tak všem 16 frekventantům, i přes poměrně značný pracovně-komunikační ruch.

Na závěrečném posezení ve sborovně školy spojeném s předáváním certifikátů, potvrzujících úspěšné absolvování kurzu, nešetřili účastníci díky a vřelými slovy, které směřovaly k žákům-lektorům. Pro příští školní rok už se mnohým z organizátorů líhnou v hlavě nápady na vylepšení a zdokonalení lekcí, takže se na podzim máme na co těšit.

Velmi děkuji všem studentům, kteří se do organizace jarního běhu internetu pro seniory zapojili, a doufám, že neztratí svůj elán a že podnětné nápady, které mají prozatím schované pod svými klenbami lebečními, naleznou brzy své uplatnění.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (26)