Obrázek článku Programy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

V minulém školním roce připravila 1. LF UK v Praze řadu programů pro středoškoláky a jejich učitele, další programy chystá na prázdniny a příští školní rok.

Jménem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) je mou milou povinností a zejména velkým potěšením poděkovat vám všem za účast a spolupráci na našich vzdělávacích programech určených středním školám. V první části letošního roku jsme měli skutečně napilno a zdá se, že zájem o naše interaktivní kurzy neustále narůstá!

Od ledna do června jsme totiž uspořádali 34 workshopů, což je již nyní více než dvojnásobek toho, co jsme zvládli v uplynulém kalendářním roce :). V tomto pololetí nás navštívilo takřka 450 studentů a jejich učitelů z různých částí republiky. Přijeli středoškoláci z Příbrami, Čelákovic, Prachatic, Mělníka, Poličky, Jesenice, Chodova, Kadaně a také z mnoha pražských gymnázií a středních škol.

Těší nás, že jsme i přes rozsáhlou výuku našich mediků byli schopni pokrýt veškeré vaše požadavky a že si vaši pozornost vysloužily kurzy ze všech nabízených oblastí. Největší zájem byl přitom o chemii a anatomii, nicméně i v případě histologie, fyziologie, mikrobiologie a první pomoci se workshopy uskutečnily minimálně třikrát.

Vaše návštěvy jsou pro nás nejen velmi cennou zpětnou vazbou, ale zároveň příležitostí, jak se více přiblížit středoškolskému prostředí. Faktickým dokladem toho, že jsme na správně cestě, je o zhruba pětinu vyšší zájem maturantů o studium všeobecného lékařství na 1. LF UK v porovnání s předchozím rokem. Věřím také, že interaktivní kurzy na druhé straně obohatily vámi vyučovanou látku a poskytly vašim žákům rozšířené informace či příležitost vyzkoušet si „něco navíc“.

Pevně doufám, že mnozí z vás se k nám budou rádi vracet, že dorazí třeba i ti, kteří to zatím nestihli, a že se někteří z vás v brzké době stanou našimi studenty.

Srdečně vás na „Jedničku“, jak s oblibou 1. LF UK nazýváme, zve

profesor Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK

 

Termíny kurzů pro příští školní rok se dozvíte po prázdninách v zářijovém e-letteru!

Kde nás můžete potkat v nejbližší době

Rockové léto ve zdraví

Přijďte si oddechnout na rokáč! Také letos se 1. LF UK 4.–6. července zúčastní populárního festivalu Rock for People. Na letišti v Hradci Králové si návštěvníci festivalu budou moci vyzkoušet základy první pomoci, samovyšetření prsou a varlat, dozvědí se něco o závislostech nebo sexuálně přenosných chorobách. Více informací najdete na www.rockforpeople.cz.

Festival vědy o medicíně v simulacích

Navštivte 4. září od 8.30 do 19.00 zábavnou vědecko-technickou laboratoř pod širým nebem v pražských Dejvicích na Vítězném náměstí, kde nebude chybět ani 1. LF UK s prezentací medicíny v simulacích! Festival vědy je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí, který vznikl již před šesti lety – letošním tématem je „Věda v profesích“. Těšíme se na vás i vaše studenty! Více informací najdete na www.festival-vedy.cz.

Přejeme vám krásné prázdniny a budeme se těšit na společná setkání na 1. LF UK v příštím školním roce!