Obrázek článku Brána recyklace pro 2. E

Studenti 2. E se ve čtvrtek 31. 10. 2019 zúčastnili programu místního ekocentra zaměřeného na třídění odpadu.

Tématům ochrany životního prostředí, získávání energie a kritickému hodnocení výhod a nevýhod budeme navazovat v další výuce nejen přírodních věd.

Z hájíčku zeleného, z ústavu růžového, jsme se místo hodiny matematiky vydali s paní učitelkou Halaštovou do ekocentra. Po ukrutné cestě jsme dorazili do cíle. Byl zde docela milý pán ze společnosti EKO-KOM. Jako první jsme si povídali o třídění odpadu. Následovala praktická ukázka, kdy každý dostal kartičku s obrázkem a naším úkolem bylo je přiřadit do správného koše. Jsme naštěstí nadaná třída, tudíž jsme měli téměř vše dobře a neudělali ostudu. Dále jsme řešili hlavní problém a to jsou spalovny. V České republice je jich málo, a to hlavně kvůli předsudkům obyvatel měst. Ve skutečnosti nejsou vůbec nebezpečné a neničí životní prostředí, jsou postaveny tak, aby „filtrovaly“ a nevypouštěly nebezpečné látky a jiné plyny do okolí. Mimo to zlikvidují velké množství odpadu. Z celé přednášky jsme si kromě papírového modelu popelářského auta (asi názorná ukázka) odnesli spoustu informací o tom, jak můžeme do budoucna pomoci přírodě. Netvrdím, že třída „dětí“ tím může něco změnit. Ale ze třídy se může stát větší skupina lidí, která planetě opravdu pomůže.

Kristina Válková, 2. E

Fotografie (3)