Obrázek článku Nejlepší studenti ruského jazyka

Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce proběhlo 5. února 2020. 

Cíl soutěže:

Rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu a zvýšení úrovně komunikativních dovedností v cizím jazyce. Soutěž je zaměřena na schopnosti žáků použít cizí jazyk, k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využití cizího jazyka jako prostředku k získání informací.

Organizace soutěže:

Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 2020 proběhlo v souladu s propozicemi Soutěží v cizích jazycích ve dvou základních kategoriích. První kategorií je kategorie SŠ I, která je určena žákům 1. a 2. ročníků všech typů středních škol do dvou let výuky, druhou kategorií je kategorie SŠ II, která je určena žákům 3. a 4. ročníků všech typů středních škol s více než dvěma lety výuky.

Obsah soutěže:

  • poslech s porozuměním – na základě poslechu žák plní zadané úkoly;
  • konverzace se členy poroty na dané téma – jedná se o monologický projev žáka;
  • řešení jazykových situací vyjádřených obrázkem – žák popisuje obrázek, srovnává obrázky a vytváří na jejich základě ucelený příběh.

Účast:

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 9 studentů z tříd 2. B, 4. A a 5. E. V kategorii SŠ I 5 studentů a v kategorii SŠ II 4 studenti. Body za písemnou i ústní část přidělovali členové poroty ve složení: PhDr. Jana Krcháková a Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.

Umístění žáků:

Kategorie SŠ I:

1. místo           Markéta Mandulová, 2. B
2. místo           Alžběta Vránová, 2. B
3. místo           Vojtěch Perutka, 2. B

Kategorie SŠ II:

1. místo           Veronika Oravová, 5. E
2. místo           Klára Nejezchlebová, 5. E
3. místo           Karolína Vlčková, 5. E

Vítězům v obou kategoriích byla při vyhlášení výsledků soutěže předána knižní poukázka v hodnotě 200,- Kč a postupují do krajského kola soutěže, které se bude konat 10. března 2020 na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné zdravotnické škole Vsetín.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Věříme, že tato akce bude pro žáky motivací k dalšímu studiu ruského jazyka a jazykovým kontaktům s ruskojazyčným prostředím.

Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.
PhDr. Jana Krcháková

Fotografie (17)