Obrázek článku Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 2019

Ve středu 30. ledna 2019 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v ruštině.

Cíl soutěže

Rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků. Soutěž hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku k získání informací.

Organizace soutěže

Školní kolo proběhlo v souladu s propozicemi Soutěží v cizích jazycích, a to v kategorii SŠ I a II.

Obsah soutěže

  • poslech s porozuměním – na základě slyšeného textu splnit zadané úkoly, soutěžící slyší text dvakrát
  • konverzace se členy poroty na dané téma – jde o besedu s monologickými projevy žáka
  • řešení jazykových situací vyjádřených obrázkem – popis obrázku, srovnávání obrázků, vytváření příběhu

Účast

Školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí zúčastnily celkem 4 studentky ze tříd 3. A a  4. E.

Hodnocení

Body za písemnou i ústní část přidělovali členové poroty ve složení PhDr. Jana Krcháková a Mgr. Lukáš Plesník.

Body, přidělené soutěžícím jednotlivými členy poroty, se sčítaly.

Výsledky školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce

Kategorie SŠ I

  1. místo: Nelly Eliášová, 3. A
  2. místo: Petra Novosadová, 3. A

Kategorie SŠ II

  1. místo: Karolína Vlčková, 4. E
  2. místo: Veronika Oravová, 4. E

Poslechovou část soutěže kategorie SŠ II si vyzkoušelo celkem osm studentek ze třídy 4. E. Nejvyššího počtu bodů zde dosáhly Lucie Gajdošová, Veronika Oravová, Adéla Steinerová a Karolína Vlčková.

Vítězky obou kategorií byly při vyhlášení výsledků soutěže odměněny knižními poukázkami v hodnotě 200,- Kč a postupují do krajského kola soutěže, které se bude konat 13. března 2019 na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Věříme, že tato akce bude motivací k dalšímu studiu ruského jazyka.

PhDr. Jana Krcháková  a Mgr. Lukáš Plesník

Fotografie (12)