Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 2018

Ve středu 7. února 2018 proběhlo školní kolo olympiády v ruském jazyce.

Cíl soutěže

Rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků. Soutěž hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku k získání informací.

Organizace soutěže

Školní kolo proběhlo v souladu s propozicemi Soutěží v cizích jazycích, a to v kategorii SŠ I.

Obsah soutěže

  • poslech s porozuměním – na základě slyšeného textu splnit zadané úkoly, soutěžící slyší text dvakrát
  • konverzace se členy poroty na dané téma; jde o besedu s monologickými projevy žáka
  • řešení jazykových situací vyjádřených obrázkem (popis obrázku, srovnávání obrázků, vytváření příběhu)

Účast

Školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí zúčastnilo celkem 5 studentů ze třídy 3. E.

Hodnocení

Body za písemnou i ústní část přidělovali členové poroty ve složení PhDr. Jana Krcháková a Mgr. Lukáš Plesník.

Body, přidělené soutěžícím jednotlivými členy poroty, se sčítaly.

Výsledková listina školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce

Kategorie SŠ I

  1. Adéla Steinerová, 3. E
  2. Karolína Vlčková, 3. E
  3. Lucie Gajdošová, 3. E

Poslechovou část konverzační soutěže kategorie SŠ II si vyzkoušelo také 12 studentů ze třídy 4. B, z nichž nejúspěšnější byly studentky Markéta Beňová, Kateřina Marjaková a Naďa Konečná.

Vítězka kategorie SŠ I byla při vyhlášení výsledků soutěže odměněna knižní poukázkou v hodnotě 200,- Kč a postupuje do krajského kola soutěže, které se bude konat 14. března 2018 na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Věříme, že tato akce bude motivací k dalšímu studiu ruského jazyka.

PhDr. Jana Krcháková  a Mgr. Lukáš Plesník

Fotografie (5)