Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

V předprázdninovém týdnu v hudebně gymnázia změřili své cizojazyčné komunikační schopnosti nadějní mladí ruštináři.

Cíl soutěže

Rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu a zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků. Soutěž hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku k získání informací.

Organizace soutěže

Školní kolo proběhlo v souladu s propozicemi Soutěží v cizích jazycích, a to v kategoriích ZŠ a víceletých G, SŠ I a SŠ II.

Obsah soutěže

  • poslech s porozuměním – na základě slyšeného textu splnit zadané úkoly, soutěžící slyší text dvakrát
  • konverzace se členy poroty na dané téma; jde o besedu s monologickými projevy žáka
  • řešení jazykových situací vyjádřených obrázkem (popis obrázku, srovnávání obrázků, vytváření příběhu)

Účast

Školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce, které proběhlo na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí 8. února 2017, se zúčastnilo celkem 12 studentů ze tříd 2. E, 2. A a 4. A.

Hodnocení

Body za písemnou i ústní část přidělovali členové poroty PhDr. Jana Krcháková a Mgr. Lukáš Plesník. Body, přidělené soutěžícím jednotlivými členy poroty, se sčítaly.

 

Výsledková listina školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce

Kategorie ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

 

 
1. místo: Veronika Oravová 2. E
2. místo: Klára Nejezchlebová 2. E
3. místo: Lucie Plesníková 2. E
3. místo: Dominika Pšenicová 2. E
3. místo: Miroslav Volný 2. E
3. místoKarolína Vlčková 2. E

 Kategorie SŠ I   

   

   
1. místo: Kristýna Pražáková 2. A
2. místo: Dominika Chvatíková 2. A
3. místo: Kristýna Čípová 2. A

 Kategorie SŠ II   

   

   
1. místo: Zuzana Skýpalová 4. A
2. místo: Zuzana Janišová 4. A
3. místo: Kateřina Vrbacká 4. A

Vítězové obou kategorií konverzační soutěže v ruském jazyce byli při vyhlášení výsledků soutěže odměněni knižní poukázkou v hodnotě 200,- Kč a postupují do krajského kola soutěže, které se bude konat 8. března 2017 na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Věříme, že tato akce bude motivací k dalšímu studiu ruského jazyka.

PhDr. Jana Krcháková  a Mgr. Lukáš Plesník

Fotografie (4)