Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Soutěže, známé také pod tradičním názvem Olympiáda ruského jazyka, se 25. ledna letošního roku zúčastnilo 11 studentů ze čtyř tříd našeho gymnázia.

Jako zázemí pro poslechy textů a rozhovory v ruském jazyce posloužila tradičně hudebna naší školy. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích. I. kategorie je určená pro žáky, u nichž délka výuky ruského jazyka nepřekročila tři roky, II. kategorie se účastní ti, kteří se učí ruský jazyk déle. Mladší i starší studenti plní písemné úkoly na základě vyslechnutého textu, konverzují se členy poroty na vyslechnuté téma a řeší jazykové situace vyjádřené obrázky. Body za ústní a písemný projev se sčítají. Porota ve složení PhDr. Jana Krcháková a Mgr. Lukáš Plesník vyhodnotila úroveň porozumění a řečových dovedností jednotlivých soutěžících a rozhodla o výsledném pořadí ve školním kole:

I. kategorie

1. místo – Kateřina Marjaková, 2. B

2. místo – Klára Nejezchlebová a Adéla Steinerová (obě 1. E)

3. místo – Dominika Pšenicová, Karolína Vlčková a Miroslav Volný (všichni 1. E)

II. kategorie

1. místo – Zuzana Skýpalová (3. A)

2. místo – Jiří Janiš (4. A)

3. místo – Nikola Danišová (3. A)

4. místo – Zuzana Janišová a Barbora Kaminská (obě 3. A)

Den po soutěži proběhlo o velké přestávce v hudebně vyhlášení výsledků. Vítězové obou kategorií obdrželi poukázky na nákup knih dle vlastního výběru, ale také získali možnost postoupit do krajského kola, které proběhne 2. března 2016 na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně. Ani ostatní soutěžící neodešli s prázdnou. Kromě malé sladké odměny a diplomu jsou bohatší o zkušenost, jak využívat znalosti z cizího jazyka v různých situacích.

PhDr. Jana Krcháková

Fotografie (12)